bild_vilkor_1

Villkor

BALLONGER

Vi har utrustning för ”heliumballonger”. Låt ditt företags logotyp synas i handen på barnen via era ballonger. Vi hjälper er att fylla upp och dela ut dessa under ert arrangemang.

PÅ-PLATS-FÖRUTSÄTTNINGAR

Oavsett aktivitet så krävs det plana rena ytor med en marginal på minst ytterligare 2 meter runt om. Det behövs ström för att driva fläktarna till borgarna. 1-2st hoppborgar kräver ett separat avsäkrat 220V 10A jordat uttag. Vid flera aktiviteter är det oftast bäst med en 3-fas 16A uttag, där vi sedan själva fördelar förbrukningen av fläktarna. I vissa fall kan vi självförsörja oss genom mobila elverk

PRISER

Alla priser är s.k. Grundpriser och exklusive moms. Kostnad för PERSONAL och TRANSPORT tillkommer. Flera aktiviteter tillsammans ger rabatt på Grundpriset, varför varje tillställning föregås av en OFFERT. Kontakta oss genom det enkla formuläret, så räknar vi fram ett slutligt totalpris.

AVBOKNINGSKOSTNAD

Efter att en offert blivit accepterad finns möjlighet att, oavsett anledning, avboka. Från accepterande fram till 3 veckor före evenemangsstart debiteras 10% av offertens totalkostnad. Mellan 3-1 veckor före evenemangsstart 20% av offertens totalkostnad. Med 6-2 dagar före evenemangsstart debiteras 40% av offertens totalkostnad. Dag innan eller samma dag debiteras 85% av offertens totalkostnad och inkl. milersättning. Detta är tyvärr en åtgärd vi tvingas till, då våra förberedelser inför varje arrangemang är omfattande.

PERSONAL

Alla aktiviteter levereras företrädelsevis tillsammans med vår personal. För 1-2 aktiviteter erfordras minst 1 personal för en säker verksamhet. 3-4 st aktiviteter erfordras minst 2 st personal. I den händelse att ni som arrangör kan tillhandahålla funktionärer för vissa av aktiviteterna så finns möjlighet att reducera antalet av vår personal. Dock kommer alltid barnens säkerhet att ställas i centrum vad gäller bemanningen och dess antal.

SÄKERHET

All aktivitet i samtliga attraktioner sker på egen risk! Föräldrar får aldrig tro att vi tar över ansvaret för barnen, utan det är alltid upp till varje vuxen att tillåta samt ansvara för sitt barn. Vår personal ser dock till att det generellt sett är säkrast möjligt att genomföra aktiviteten, samt naturligtvis tillrättavisar de barn som inte är tillräckligt hänsynstagande till andra. I våra borgar är det naturligtvis inte tillåtet att ha skor på, ta med ätbart, vassa föremål eller annat som kan skada någon. Vi begränsar även antalet barn till det antal vi anser vara okej för stunden.

VÄDER och VIND

Trots att vi ankrar alla borgar på ett sätt som skapar säkrast möjliga aktivitet, finns det alltid risk för att vädret påverkar säkerheten. Vi måste alltid förbehålla oss rätten att inte fullt ut blåsa upp borgar ifall vädrets makter äventyrar barnens och omgivningens säkerhet. Exempel på sådant väder är kraftig eller byig vind, åska eller nederbörd. Sådant avbrott i aktiviteterna befriar inte beställaren från att fullfölja sina betalningsskyldigheter, men kan i vissa fall ge anledning till viss förlängning eller ombokningsrabatt.

RIGGNINGSTIDER

Beroende på antalet aktiviteter och platstillgänglighet är riggningstiden mellan 30 till 90 minuter. Detsamma gäller rivningen.

TRANSPORT

I varje offert anges kostnad för transport, personal och etablering. Vissa av våra aktiviteter utgår ifrån Göteborg, vilket kan komma att medföra viss planering med logistik. Vi transporterar vår utrustning på mindre lastbilar eller bil+släpvagn. Vi utgår alltid ifrån LINKÖPING i vår kostnadsberäkning för transportkostnad som per fordon är 30 kr/mil exkl.moms. Finns det hinder fram till aktivitetsplatsen så behöver vi bedöma ifall ytterligare PERSONAL eller bärhjälp behövs.

BETALNINGSVILLKOR

10 dagar netto mot faktura till företag efter sedvanlig kreditkontroll. I vissa fall kan vi begära kontant vid ankomst alternativ förskottsbetalning. Hopp o Pop administreras av Raners Förvaltning AB org.nr 556752-3492 Företaget är godkänt för F-skatt